Besmettelijke ziekten

Dit zijn niet rasgebonden ziekten en komen dan ook niet alleen bij raskatten voor. In feite is het zelfs zo dat onder de vrij buiten lopende (overwegend huis-)katten het dubbele aantal dieren overlijd aan besmettelijke ziekten dan de binnenhuis blijvende exemplaren!

Een aantal bekenden besmettelijke ziekten zijn:

FIV:
FIV wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt. FIV wordt daarom ook wel kattenaids genoemd. FIV kan alleen de kat besmetten en niet de mens. Het is geen zoonose!!

Het virus wordt overgebracht via bloedcontact. Vooral via vecht- en bijtwonden worden katten geïnfecteerd. Omdat katers veel vaker vechten is het percentage geïnfecteerde katers tweemaal zo groot als geïnfecteerde poezen. De ziekte komt het meest voor onder normale huiskatten die naar buiten gaan. Katten die binnenshuis leven in een groep waar de rangorde bepaald is zullen elkaar niet snel besmetten doordat ze niet veel vechten met elkaar.

Ook bij dekkingen wordt er vaak gebeten (nekbeet) waardoor een poes geïnfecteerd kan worden door de kater. Een drachtige poes kan het ook via de placenta en later via de moedermelk overbrengen op haar kittens . Er bestaat een goede test bij de dierenarts.

FELV:
FeLV is een virusziekte met een dodelijke afloop. Het virus kan leukemie (tumoren van de witte bloedcellen) veroorzaken, maar dit is niet de ziekte die het meeste optreedt na infectie. Het virus tast namelijk het immuunsysteem van de kat aan (immunosuppressie) waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties.

Het ziektebeeld van FeLV wordt daardoor vooral veroorzaakt door secundaire infecties.
Na infectie vermeerdert het virus zich in de tonsillen in de keel en verspreidt zich naar het beenmerg, lymfevaten en lymfeknopen. Het virus komt in het bloed en vanaf dan is het aan te tonen door middel van een bloedtest. Als de speekselklier wordt geïnfecteerd dan zal de kat virus gaan uitscheiden en vanaf nu is de kat besmettelijk voor andere katten!.

Vooral speeksel bevat dus hoge concentraties virus en dit is ook de voornaamste manier van overdracht van de ene kat op de andere. FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact met andere katten overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan uit elkaars bakje eten of elkaar wassen, want via speeksel, bloed, urine en ontlasting kan het virus overgebracht worden. Een drachtige poes kan het virus via de placenta overbrengen op haar kittens (en later via de moedermelk). Dit kan leiden tot abortus of geboorteafwijkingen maar er kunnen ook gezonde kittens geboren worden die virusdrager blijven.

FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen, maar ook door een bijtwond met vechten. Bij FIV daarentegen geschied de voornaamste overdracht veel meer door een directe bijtwond met vechten en in veel mindere mate door langdurig sociaal contact.  Ook hiervoor kun je je kat laten testen bij een dierenarts.

Giardia:
Giardia is een eencellige parasiet die in de darm van uw kat leeft en is dus geen worm. De parasiet infecteert katten van alle leeftijden, maar heeft een voorkeur voor kittens. Katten infecteren zich door opname van de parasiet bij het eten of doordat de parasiet wordt opgenomen tijdens het likken. Giardia kan ook met besmet water, of ander materiaal wat besmeurt is met Giardia parasieten, worden opgenomen.

Preventie:
Naast de algemene hygiene maatregelen, is schoon drinkwater van groot belang bij het voorkomen van Giardia infecties. U kunt de ontlasting van uw kat laten testen op Giardia. Als uw kat besmet is kan ze effectief behandeld worden. Om verder besmettingen te voorkomen, is het van belang, om de kattenbak dagelijks te verschonen en contact met ontlastingsresten van andere katten te voorkomen.

TF:
Tritrichomonas foetus is een eencellige flagellaat die tot de protozoaire infecties behoort. Deze behoort dus tot een andere groep dan virussen of bacterien. Tritrichomonas foetus overleeft buiten de kat 30 minuten tot enkele uren in de omgeving en sterft dan. In een natte/vuile omgeving kan dit echter langer zijn. Er is regelmatig tegelijkertijd een infectie met Giardia aanwezig.

Preventie:
Het enige middel dat effectief is is ronidazol, echter ronidazol is niet geregistreerd voor de kat en er moet daarom voorzichtig mee worden omgegaan vanwege de mogelijke bijwerkingen.De meeste geïnfecteerde katten blijven nog maandenlang na het stoppen van de diarree kleine hoeveelheden Tritrichomonas uitscheiden.